Jak nám pomoci
buďme přáteli na Facebooku

Podporují nás
děkujeme za podporu
děkujeme za podporu

Partneři webu

Školící středisko Amenit


 

Jak nám pomoci

Denní stacionář Školy života o.p.s. poskytuje sociální službu osobám s mentálním postižením v příjemném a  klidném prostředí. Snažíme se klientům nabídnout širokou škálu zájmových činností. Každodenní provoz je závislý na finančních prostředcích získaných především z veřejných rozpočtů a úhrad za poskytování služby. Z těchto prostředků hradíme během roku běžné výdaje spojené s chodem zařízení jako jsou např. provozní náklady, mzdy zaměstnanců, úhrady za externí dodavatelské služby apod.

Abychom mohli poskytovat kvalitní sociální službu, potřebujeme Vaši pomoc. Tato pomoc může mít různou podobu od finanční podpory, přes podporu materiální, až po nápady jak nám pomůžete získat finanční prostředky. Neodmítneme ani nabídnutou práci k odvedení.

  • Škola Života
  • Škola Života
  • Škola Života
© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit