Aktuality

Návštěva z Diakonie Dessau
22.10.2010
V rámci dlouhodobé spolupráce, navštívily při své soukromé cestě do beskyd denní stacionář Škola života pracovnice domova pro osoby se zdravotním postižením v Dessau. Tím oplatily návštěvu z roku 2008 na Wachholderweg. V průběhu celé návštěvy docházelo k výměně praktických i legislativních informací.

Naše zařízení získalo cenné zkušenosti z oblasti integrace osob s MP v BRD a z oblasti individuálního plánování. Jako doprovodný program jsme navštívili muzeum OKD v Landeku.
© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit