Aktuality

Delegace z Vietnamu
21.6.2010
Díky dlouhodobě navázané spolupráci s vietnamskou komunitou v regionu, navštívila denní stacionář Škola života delegace duchovních představitelů pagod TU NHAN a HUE UY, kteří se v Saigonu výrazně podílejí na poskytnutí pomoci a podpory potřebným.

Pan THIN CHON LOC a THIN GIAC LOC svou návštěvou různých sociálních služeb, včetně našeho stacionáře chtějí v Jižním Vietnamu inicoivat  změnu systému sociálné péče a podpory. Dále vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích. Spolupráce by měla probíhat v dlouhodobém horizontu a obě strany si od ní mnoho slibují.

delegace z Vietnamu ve Škole života


© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit