Sponzoring

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací (Školou života o.p.s.) sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

Zařízení se zavazuje propagovat sponzora v rámci pořádaných akcích, prezentovaných široké veřejnosti. Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši.

V případě zájmu kontaktujte pana ředitele Mgr. Michala Holáně, tel. +420 732 683 593 nebo paní Martu Holáňovou, tel. +420 604 512 169.

© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit