Dary

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.

Škola života o.p.s. přivítá jakoukoliv pomoc od firem, organizací i fyzických osob, kterým je blízká myšlenka pomáhat handicapovaným občanům.

Pokud požadujete vystavení darovací smlouvy nebo potvrzení o daru, obraťte se prosím na pana ředitele Mgr. Michala Holáně, tel. +420 732 683 593 nebo na paní Martu Holáňovou, tel. +420 604 512 169.

© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit