Základní údaje

Denní stacionář Škola života o.p.s. obdržel rozhodnutí MHMP o registraci sociálních služeb ze dne 25.09.2013. Podle ustanovení § 81 odst. 1 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb..

Druh služby: ambulantní
Typ služby: denní stacionáře
Identifikátor služby: 2383738
Datová schránka (ID osoby): nwkc3g

(Poznámka: Číslo identifikátoru služby je potřebné uvést v žádosti o příspěvek na péči).

Denní stacionář Školy života o.p.s. je:
"Fakultní zařízení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity".

Časový rozsah:

  • Služba je poskytována v pracovní dny od 7.00 hod. do 15.00 hod. v denním stacionáři Škola života, o.p.s, Beskydská 176, Nový Jičín – Žilina.
Denní kapacita:
  • Denní kapacita stacionáře je 20 uživatelů. Okamžitá denní kapacita se odvíjí od smluvené docházky uživatelů, přičemž je nutné zohlednit míru podpory u jednotlivých uživatelů – počet uživatelů závisí na stupni a kombinaci jejich postižení. Okamžitá denní kapacita je s ohledem na personální zabezpečení služby stanovena na 14 uživatelů.
  • Volná kapacita stacionáře k 3. 5. 2016: dle aktuální obsazené kapacity. 
© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit