Činnosti denního stacionáře

Denní stacionář Škola života, o. p. s. nabízí širokou škálu vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit, které napomáhají uživatelům rozvíjet dosažené dovednosti a schopnosti. Uživatele služby se snažíme vést k maximální možné samostatnosti, učíme je zacházet a pracovat s různými materiály. Společně se zaměřujeme na osvojení návyků a dovedností v oblasti péče o vlastní osobu, domácnost, až po plánování, organizování a hodnocení vlastní pracovní činnosti.  

Základní činnosti denního stacionáře vychází ze Zákona o sociálních službách:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy (oběd, pitný režim během celého pobytu)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně-terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Denní stacionář poskytuje rovněž základní sociální poradenství

 

Mezi naše další programy patří zejména:
 • program PC gramotnost
 • program zahradnicko – botanické činnosti
 • rukodělné činnosti
 • program elementární gastronomie
 • rytina do skla
 • keramika
činnosti

V jakém programu lze .PDF dokumenty otevřít?

Pro správné zobrazení formátu .pdf můžete použít tuto verzi programu Adobe Acrobat Reader. Pokud si chcete vybrat verzi podle operačního systému, tak všechny verze, které jsou k dispozici, si můžete stáhnout zde. Pro správnou funkci doporučujeme verzi 8.x a vyšší.

stáhnout acrobat reader

 • Škola Života
 • Škola Života
 • Škola Života
© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit