Připomínky a stížnosti

Co a jak?

Připomínky a stížnosti na způsob či kvalitu poskytované služby jsou pro nás zdrojem informací, jak poskytovanou službu zlepšit, zkvalitnit. Připomínky a stížnosti může podávat uživatel služby a dále v zájmu uživatele jakákoliv osoba.

Stížnost nebo připomínka se může týkat pouze způsobu poskytování služby nebo kvality služby. Stížnost může být podána osobně ústně, písemně, nebo i anonymně.  Stížnost vyřizuje ředitel denního stacionáře Škola života o.p.s..

Poskytovatel má pro podávání a vyřizování připomínek, stížností zpracovaná vnitřní pravidla, dle kterých v praxi postupuje:

V jakém programu lze .PDF dokumenty otevřít?

Pro správné zobrazení formátu .pdf můžete použít tuto verzi programu Adobe Acrobat Reader. Pokud si chcete vybrat verzi podle operačního systému, tak všechny verze, které jsou k dispozici, si můžete stáhnout zde. Pro správnou funkci doporučujeme verzi 8.x a vyšší.

stáhnout acrobat reader

© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit